SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Yüksekokul Müdürü
Adı Soyadı : Öğr. Gör. Şerife BERBER  
Telefon : 0 368 718 23 80  
Dahili : 6712  
e-Posta : sberber
Yüksekokul Sekreteri
Adı Soyadı : Haşim GÜLER  
Telefon : 0368 - 271 57 75  
Dahili : 1502  
e-Posta : hguler

Açıklama: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 01 Kasım 2016 tarihli ve 29875 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26 Eylül 2016 tarihli ve 2016/9270 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversitemize bağlı olarak kurulmuştur. Eğitim-öğretime açılabilmesi için çalışmalar devam etmektedir.